Jubileusz czterdziestolecia w ZSPTYCHOWO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:573. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Program obchodów

 

 

 

•    godz. 9.00 - Msza w Ko?ciele z po?wi?ceniem nowego sztandaru
•    godz. 10.00 -Rozpocz?cie uroczysto?ci w szkole po??czone ze ?wi?tem Szko?y
•    godz. 10.15 – powitanie Go?ci
•    godz. 10.25 – Uroczysto?? Nadania Sztandaru
•    godz. 10.30 – Retrospekcja 40-lecia Szko?y
•    godz. 11.30 – Wr?czenie podzi?kowa? i wyró?nie?
•    godz. 12.00 – ?wi?to Szko?y
•    godz. 12.30 – Wyst?py artystyczne
•    godz. 13.00 -  zwiedzanie szko?y, spotkanie w klasach, wspomnienia
•    do godz. 15.00 -  obiad w sto?ówce szkolnej
•    godz. 19.00  - Bal Jubileuszowy w Restauracji Jutrzenka w Tychowie


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.