Sponsorzy

Drukuj

Sponsorzy SZTANDARU (umieszczeni w publikacji)

1. Firma budowlana z Tychowa

2. Zygmunt Wzi?tek

3. Józef Grabarczyk

4. Alina Kowalewska

5. Lidia Szczap

6. Barbara Grabarczyk

7. Andrzej Koz?owski

8. Miros?aw Bodnar

9. Arkadiusz Drozdowski

10. Rada Rodziców

11. P.U.H. "Mechanik" sp. zo.o. - Ryszard Drozdowski

12. Przedsi?biorstwo Instalacyjno-Budowlane - Instalbud - Lucjan Pulikowski

13. Joanna Wrzesi?ska

14. Edyta Kozio?

15. El?bieta Wasiak

16. Waldemar Hynda

17. Zbigniew Bekisz

18. Jadwiga Matejko

 

 

 

Pozostali Sponsorzy

1. Anna i Rafa? G?owi?scy

2. Zbigniew Doro?

3. Anna Doro?

4. Teresa Krasuska-Adler

5. Anna Winiarska

6. Renata Zió?kowska

7. Barbara Kwiatkowska