Komitet Organizacyjny

Drukuj

Komitet Organizacyjny:

1. Przewodnicz?cy - WIES?AW G?USZKO

2. Zast?pca Przewodnicz?cego - JÓZEF GRABARCZYK

CZ?ONKOWIE:

1. AGNIESZKA SZABLA-RUTKOWSKA

2. ANDRZEJ KOZ?OWSKI

3. ANNA DORO?

4. ARKADIUSZ DROZDOWSKI

5. CZES?AWA KA?U?NA

6. JOANNA STARZY?SKA

7. JERZY BOCZKOWSKI

8. LIDIA SIWEK

9. EWA NIEMCZEWSKA

10. TERESA KA?MIERCZAK

11. TERESA KRASUSKA-ADLER

12. ZYGMUNT WZI?TEK

13. RAFA? G?OWI?SKI